<< 📢 Aktuální provozní doba !! 📢 >>

Logo
Potřebujete poradit se zbožím z našeho eshopu? Zavolejte
(Po-Pá, 9-16 hod.)
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 10 000,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
Blog
Nová sedlovka MAGURA VYRON MDS-V3 Vario Dropper
16.11.2022 Novinky
Nová sedlovka MAGURA VYRON MDS-V3 Vario Dropper
Před šesti lety zahájila MAGURA novou éru elektronicky řízených komponentů jízdních kol. MAGURA VYRON byla první teleskopická sedlovka vybavená bezdrá... číst celé
Nová Merida ONE-FORTY 2023
26.09.2022 Novinky
Nová Merida ONE-FORTY 2023
ONE-FORTY je navrženo tak, aby bylo velmi schopnou trailovou zbraní, která si s jistotou poradí v terénu, aniž by jezdce unavila nebo se cítil pomalý ... číst celé
Zobrazit všechny články
 1. Úvod
 2. O nákupu
 3. Záruka a reklamace

Záruční a reklamační řád

Abychom dosáhli Vaší plné spokojenosti, nabízíme zboží, u kterého jsme plně přesvědčeni o kvalitě. Pakliže se přesto vyskytne důvod k reklamaci, postupujte prosím podle následujících bodů, aby mohla být reklamace uznána a vyřízena v nejkratší možné době.

1. Obecná ustanovení:
2. Vymezení pojmů:
3. Rozpor s kupní smlouvou:
4. Záruční odpovědnost za vady:
5. Reklamace doručení zásilky:
6. Způsob uplatnění reklamace:
7. Způsob vyřízení reklamace:
8. Doprava vyreklamovaného zboží:
9. Závěrečná ustanovení:

 


 

1. Obecná ustanovení:

 1. Tyto záruční a reklamační podmínky platí pro nákup a uplatnění reklamace v internetovém obchodě www.SlapaciKolo.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu www.SlapaciKolo.cz., - Progress mode s.r.o., se sídlem nám. ČSA 86, 41155 Terezín, IČ: 62243888, kontakt: info@slapacikolo.cz, tel:+420 733 104 504, a kupujícího. Tyto záruční a reklamační podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
 2. Nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy jsou rovněžObchodní podmínky.
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami novým občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše v platném a účinném znění.
  Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), který se vztahuje na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Nahoru

2. Vymezení pojmů:

 1. Spotřebitelská smlouva– smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 2. Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Kupující – vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
 4. Kupující – spotřebitel– je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 5. Kupující - nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 6. Obchodní podmínky/Podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu.

Nahoru

3. Rozpor s kupní smlouvou:

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Nahoru

4. Záruční odpovědnost za vady:

 1. Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců, pokud není u určitého zboží uvedena delší záruční doba. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci.
 2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Uplatnění záruky kupujícího, který je spotřebitelem:
  -Pokud jde o vadu odstranitelnou, má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  - Jestliže se vady odstranitelné vyskytující ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. V souladu s rozhodovací praxí obecných soudů prodávající za větší počet vad považuje tři vady vyskytující se na věci současně, za vady vyskytující se opakovaně považuje trojí uznání reklamace téže vady na věci.
  - Pokud jde o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání, opakovanému výskytu vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  - Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
  - Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 4. Dojde-li v záruční době k výměně věci, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.
 5. Odpovědnost promechanické poškození výrobku, či úmyslné, nebo neúmyslné vady způsobené neodborným či nepřiměřeným zacházením kupujícího popř. třetí osobyopotřebení věci způsobené jejím obvyklým užívánímzboží prodávané za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena ujednánazboží, které bylo opravovánopoužíváním výrobku v podmínkách, na které není určenovady způsobené neodvratnou událostíopotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.dávajícího za vady se nevztahuje na:
  - mechanické poškození výrobku, či úmyslné, nebo neúmyslné vady způsobené neodborným či nepřiměřeným zacházením kupujícího popř. třetí osoby
  - opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užívánímzboží prodávané za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána
  - zboží, které bylo opravovánopoužíváním výrobku v podmínkách, na které není určeno
  - vady způsobené neodvratnou událostí
  - opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použité věci na       vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
 6. Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout spotřebiteli písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Nahoru

5. Reklamace doručení zásilky:

 1. Prodávající odpovídá spotřebiteli za dodání zboží, které je ve shodě s kupní smlouvou.
 2. Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a to včetně veškerého příslušenství, a označí zásilku příslušnými symboly.
 3. Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud i přesto kupující zjistí až po převzetí, že je zásilka poškozena, je povinen neprodleně informovat prodejce na emailu info@slapacikolo.cz (uvádějte: jméno, č. objednávky a popis poškození). Reklamační oddělení zajistí co nejrychlejší výměnu.
 4. Při reklamaci obuvi je třeba předkládat (zaslat) obuv kompletní,suchou, řádně vyčištěnou a zbavenou všech nečistot, odstraněnou od všech hygienických závad.Vážení zákazníci, prosíme, abyste si nepletli dva různé pojmy a to záruční doba a životnost výrobku. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba
 5. Vše zašlete na adresu naši provozovny, která je uvedena na faktuře a našich stránkách zde

Nahoru

6. Způsob uplatnění reklamace:

 1. Reklamované zboží je třeba doručit nebo zaslat na naši adresu: Šlapací kolo - Progress mode s.r.o., Zítkova 784/5, 41201 Litoměřice.
 2. Zboží určené na reklamaci, které zasíláte přepravní společností musí být zabaleno tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození při přepravě.
 3. V krátkém průvodním dopise je vhodné uvést:
  - Stručný popis závady, druh a označení zboží.
  - Požadavek na způsob vyřízení reklamace.
  - Kopii faktury nebo číslo prodejního dokladu.
  - Kontakt na kupujícího, který bude sloužit pro vyrozumění o vyřízení reklamace.
 4. Pokud je pro účely záručních oprav zboží určený v záručním listu podnikatel odlišný od prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu.

Při reklamaci obuvi je třeba předkládat (zaslat) obuv kompletní,suchou, řádně vyčištěnou a zbavenou všech nečistot, odstraněnou od všech hygienických závad.Vážení zákazníci, prosíme, abyste si nepletli dva různé pojmy a to záruční doba a životnost výrobku. Životnost je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba

Nahoru

7. Způsob vyřízení reklamace:

 1. Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu (faktury) vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje.
 2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 3. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
 4. Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace prostřednictvím kontaktu, který spotřebitel v reklamaci uvedl, ve lhůtě pro vyřízení reklamace, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.
 5. Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu k vyřízení reklamace vždy vydá písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Nahoru

8. Doprava vyreklamovaného zboží:

 1. Po vyřízení reklamace bude kupujícímu zboží zasláno poštou nebo spediční firmou. Spediční firma bude kupující informovat o doručovaní zásilky, případně vyzván k vyzvednutí.
 2. Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem, nárok na úhradu všech nutných nákladů které vynaložil v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodávajícího, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění včetně nákladů na dodání, ale ty jen do výše odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání.

Nahoru

9. Závěrečná ustanovení:

Tyto záruční a reklamační podmínky nabývají platnost a účinnost dne 16. 10. 2016.

Nahoru


Šlápni do pedálů!

Přihlašte svůj email ZDARMA a mějte jako první přehled o slevách, novinkách a akcích na cyklistické zboží.

 

Šlapací Kolo - www.slapacikolo.cz - texty, stejně jako obrázky a naše videa jsou chráněny autorským zákonem. Jakékoli použití a kopírování bez našeho souhlasu je přísně zakázáno. Jakékoliv porušení autorského práva bude trestně stíháno.


Adresa prodejny:

Šlapací kolo - Progress Mode s.r.o.
Zítkova 784/5
41201, Litoměřice
(bývalý hotel Labuť)

Proč nakoupit u nás?

Pro věrné zákazníky máme mnoho výhod.

 • Věrnostní  SLEVA 5% na další nákupy
 • Čím více nakoupíte tím větší slevu získáte - až 27%
 • Doprava ZDARMA při objednávce nad 3.500,-
 • Sleva 2% při platbě předem
 • Platba online kartou v zabezpečeném prostředí
 • více než 85.000 druhů zboží v eshopu
 • U nás skladem znamená opravdu skladem (přes 5.000 položek)
 • ZÁRUKA 5 let téměř na celý sortiment
Jsme tu pro vás:

Online 24h/7dní v týdnu


Prodejna a servis:

Po-Pá - 9:00 - 17:00
So:  zavřeno
Ne: zavřeno

Kontakt
(Po-Pá, 9-16 hod.)
Všechny obrázky a texty jsou chráněny autorským právem